Communicatie over verduurzaming voor eigenaren historische panden


De gemeente kan monumenteneigenaren bewust maken van de mogelijkheden en (financiële) voordelen van het verduurzamen van hun monument of pand in beschermd stads- of dorpsgezicht. Doordachte communicatie vergroot draagvlak, biedt duidelijkheid en zorgt voor betrouwbare kennis bij monumenteneigenaren. Met goede communicatie kan de drempel om het gesprek met de gemeente aan te gaan voor bewoners verlaagd worden. Daarvoor is het wel belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat erfgoed en duurzaamheid dezelfde ambitie uitdragen. 

Er zijn diverse voorbeelden van goede communicatie met betrekking tot verduurzaming van monumenten. Zo heeft gemeente heeft de gemeente Dordrecht een overzichtelijke webpagina met heldere uitleg. De gemeente Zwolle had al de website Verbeter & Bespaar, waar het team monumentenzorg een sub-pagina kon verzorgen met gerichte informatie over erfgoed. Ook verwijzen gemeenten geregeld naar webtools zoals de Toolkit Duurzaam Erfgoed of de Groene Menukaart. Sommige gemeenten organiseren een bijeenkomst of inloopspreekuur om vragen van monumenteneigenaren te beantwoorden, maken factsheets of andere publicaties. 

Om maatwerk en passende informatie te kunnen bieden is het cruciaal dat de gemeente een rechtstreeks mailadres en/of telefoonnummer communiceert van een medewerker die vragen van monumenteneigenaren kan beantwoorden.

 

Advantages

  • Monumenteneigenaren krijgen snel en gemakkelijk toegang tot betrouwbare, onafhankelijke informatie in hun gemeente.
  • Stimulerende werking, bewustwording, draagvlak.
  • Uitnodigen om plannen te gaan maken en zich te melden bij gemeente (maatwerk).
  • Regelingen en richtlijnen kunnen onder de aandacht gebracht worden.
  • Helderheid en open gesprek voordat een eigenaar wil starten met verduurzamen helpt bij een soepel proces en goed resultaat.

Considerations

  • Verwachtingenmanagement: niet álles mag bij een monument of pand in beschermd stads- of dorpsgezicht. Benadruk wat wel kan.
  • Zorg dat de communicatie uitnodigt tot gesprek: maatwerk blijft cruciaal.
  • Houd oog voor nuance: wat voor het ene pand geldt kan op een andere plek niet de beste oplossing zijn.
  • Samenwerking tussen gemeentelijke diensten (beleid, vergunningen, toezicht, communicatie en duurzaamheid).

Stappenplan

De communicatie die de gemeente wil voeren kan al vastgelegd worden in het uitvoeringsprogramma bij een erfgoednota. De afdeling communicatie kan helpen bij het opzetten van een communicatieplan.

1
Stap 1

Neem in de erfgoednota op welk soort communicatie belangrijk gevonden wordt.

2
Stap 2

Ga in gesprek met de communicatie-afdeling van de gemeente wat de mogelijkheden zijn.

3
Stap 3

Maak een communicatieplan met een passende optie voor de gemeente.

4
Stap 4

Ontwikkel van een eigen communicatiekanaal (bv een website), haak aan bij communicatiekanalen die de gemeente al heeft of schakel een externe deskundige in.

‘Zwolle kent de website www.verbeterenbespaar.nl, waar ook een hoofdstuk over monumenten te vinden is. Hierbij stimuleert de gemeente inwoners om te verduurzamen met kwaliteit door te redeneren vanuit wat mogelijk is met respect met het monument. Dat, in combinatie met persoonlijk contact tussen  monumenteneigenaren en afdeling monumentenzorg, werkt goed.’ 

Henry Kranenborg - , Gemeente Zwolle