Advies door gemeente op locatie

Veel gemeenten ondersteunen inwoners die hun gebouwd erfgoed willen verduurzamen door ambtelijke voorlichting op locatie aan te bieden. Deze begeleiding bij een restauratie-, herbestemmings-, verbouwings- of verduurzamingsaanvraag is een voorbeeld van een maatwerkaanpak. Vaak ontstaan de beste oplossingen tijdens een-op-eengesprekken met de aanvrager. Persoonlijk contact draagt ook bij aan het monitoren van het verduurzamen van monumenten gedurende het ontwikkelproces en na afloop.

Voordelen

  • Tijdwinst: omdat de gemeente vorraf betrokken is, wordt op voorhand duidelijk wat wel en niet mogelijk is en kan gericht te werk worden gegaan.
  • Beeldvorming: persoonlijk contact en betrokkenheid.
  • Handhaving: door het nauwe contact en de locatiebezoeken wordt handhaving makkelijker en tevens minder noodzakelijk.

Aandachtspunten

  • Tijdsbesteding: locatiebezoeken zijn tijdsintensief.
  • Benaderbaarheid gemeente: zorg dat de gemeente goed bereikbaar is. Delft heeft bijvoorbeeld een monumenten-emailadres.
  • Bekendheid locatiebezoeken: gemeentelijke locatiebezoeken worden niet publiekelijk bekendgemaakt. Monumenteigenaren moeten hier zelf naar informeren.

Stappenplan

1

Ontwikkel deskundigheid bij medewerkers over restauratie en verduurzaming van monumenten.

2

Maak afspraken over de inzet en de omvang van een (gratis) advies over verduurzaming van monumenten.

3

Stem de afspraken af met de gemeentelijke organisatie, de klantenbalie en eventueel het energieloket.

4

Maak afspraken over de vindbaarheid, registratie en documentatie van gegeven adviezen.