devlugtlaan_amsterdam_archief | © Hooijschuur | MOOINH

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door De Groene Grachten. De content wordt beheerd door De Groene Grachten in samenwerking met MOOI Noord-Holland, hierna genoemd: de redactie. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan de redactie persoonsgegevens verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt de redactie indirect. De redactie zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking

De redactie verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

  • ten behoeve van de toolbox;
  • om informatie onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
  • om web statistieken te ontwikkelen.


De door uw verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat de redactie via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin de redactie wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan de redactie uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Uitoefening van rechten

Indien u geen marketinginformatie van de redactie over de Toolbox Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via info@duurzaamheid-ruimte.nl.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of de omgang met deze internetsite, kunt u dat kenbaar maken via info@duurzaamheid-ruimte.nl.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Dit zijn alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en worden alleen gebruikt voor het goed functioneren en verbeteren van deze website. 

Wijzigingen

De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.