Welkom op de toolbox met voorbeelden van gemeentelijk beleid in de praktijk

Wat van waarde is willen we mooi houden. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie enige flexibiliteit en soms letterlijk ruimte voor ingrepen aan gebouwen. Dit hoeft elkaar niet te frustreren, maar kan elkaar juist versterken. Het gemeentelijk beleid speelt daarbij een belangrijke rol. Uw gemeente staat daarin niet alleen.

Meerdere gemeenten zijn al bezig om hun duurzaamheidsambities te vertalen in het omgevingsbeleid waarbij duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit als beleidsdoelen in samenhang benaderd worden. Want duurzaamheid mét kwaliteit is mogelijk als je uitnodigend beleid ontwikkelt, de initiatiefnemer centraal zet en maatwerkoplossingen kan bieden. Deze site laat met goede voorbeelden zien hoe je dat kunt aanpakken.

Cofinanciering door de provincie

Financieel

Meer info

Uitvoeringsrichtlijnen

Juridisch

Meer info

Verduurzaming in nota uiterlijk van bouwwerken

Juridisch

Meer info

Betrekken en informeren van bewoners

Communicatie

Meer info

Advies door gemeente op locatie

Communicatie

Meer info

Activeren door vergelijking

Communicatie

Meer info

Voorlichting verduurzaming erfgoed

Communicatie

Meer info

Handreiking duurzaamheidsmaatregelen voor monumenten

Juridisch

Meer info

Gebiedshandreiking: kaders en randvoorwaarden op gebiedsniveau

Juridisch

Meer info

Verruiming instandhoudingsbegrip

Juridisch

Meer info

Subsidie verduurzaming bestaande gebouwen

Financieel

Meer info

Subsidie extern maatwerkadvies

Financieel

Meer info

Revolverend fonds

Financieel

Meer info

Digitale vergunningenchecker

Communicatie

Meer info

Collectieve inkoopactie

Faciliterend

Meer info

Stimuleringsbeleid voor collectieve opwek als alternatief voor historisch waardevolle daken

Faciliterend

Meer info

Beleidsregels zonne-energie voor erfgoed

Juridisch

Meer info

Flitsvergunning voor kleine duurzame maatregelen

Juridisch

Meer info

Welstandsnota en verduurzaming

Juridisch

Meer info

Kerkenvisie en verduurzaming

Faciliterend

Meer info

Kennisverbreding gemeentelijke adviescommissie

Faciliterend

Meer info

Handboek voor natuurinclusief (ver)bouwen

Faciliteren

Meer info

Actualiseren van de erfgoednota

Juridisch

Meer info

Gemeentelijke adviescommissie en expert duurzaamheid

Faciliterend

Meer info