Welkom op de toolbox met voorbeelden van gemeentelijk beleid in de praktijk

Wat van waarde is willen we mooi houden. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie enige flexibiliteit en soms letterlijk ruimte voor ingrepen aan gebouwen. Dit hoeft elkaar niet te frustreren, maar kan elkaar juist versterken. Het gemeentelijk beleid speelt daarbij een belangrijke rol. Uw gemeente staat daarin niet alleen.

Meerdere gemeenten zijn al bezig om hun duurzaamheidsambities te vertalen in het omgevingsbeleid waarbij duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit als beleidsdoelen in samenhang benaderd worden. Want duurzaamheid mét kwaliteit is mogelijk als je uitnodigend beleid ontwikkelt, de initiatiefnemer centraal zet en maatwerkoplossingen kan bieden. Deze site laat met goede voorbeelden zien hoe je dat kunt aanpakken.

Stimuleringsbeleid voor collectieve energie

Een alternatief voor zonnepanelen op beschermde daken.

Meer info

Beleidsregels zonne-energie in beschermde gezichten

Meer info

Flitsvergunning voor kleine duurzame maatregelen

Meer info

Communicatie over verduurzaming voor eigenaren historische panden

Meer info

Welstandsnota en verduurzaming

Meer info

Kerkenvisie en verduurzaming

Meer info

Kennisverbreding gemeentelijke adviescommissie

Meer info

Handboek voor natuurinclusief (ver)bouwen

Meer info

Actualiseren van de erfgoednota

Meer info

Gemeentelijke adviescommissie en expert duurzaamheid

Meer info