Welkom op de toolbox met voorbeelden van gemeentelijk beleid in de praktijk

Wat van waarde is willen we mooi houden. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie enige flexibiliteit en soms letterlijk ruimte voor ingrepen aan gebouwen. Dit hoeft elkaar niet te frustreren, maar kan elkaar juist versterken. Het gemeentelijk beleid speelt daarbij een belangrijke rol. Uw gemeente staat daarin niet alleen.

Meerdere gemeenten zijn al bezig om hun duurzaamheidsambities te vertalen in het omgevingsbeleid waarbij duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit als beleidsdoelen in samenhang benaderd worden. Want duurzaamheid mét kwaliteit is mogelijk als je uitnodigend beleid ontwikkelt, de initiatiefnemer centraal zet en maatwerkoplossingen kan bieden. Deze site laat met goede voorbeelden zien hoe je dat kunt aanpakken.

Stimuleringsbeleid voor collectieve energie

Een alternatief voor zonnepanelen op beschermde daken.

More information

Beleidsregels zonne-energie in beschermde gezichten

More information

Flitsvergunning voor kleine duurzame maatregelen

More information

Communicatie over verduurzaming voor eigenaren historische panden

More information

Welstandsnota en verduurzaming

More information

Kerkenvisie en verduurzaming

More information

Kennisverbreding gemeentelijke adviescommissie

More information

Handboek voor natuurinclusief (ver)bouwen

More information

Actualiseren van de erfgoednota

More information

Gemeentelijke adviescommissie en expert duurzaamheid

More information