Subsidie verduurzaming bestaande gebouwen


Subsidies voor de verduurzaming van bestaande gebouwen stimuleren huiseigenaren om hun woning te verduurzamen. Voorwaarde voor de subsidie is meestal een norm waar de verbetering van de verduurzamingsmaatregel minimaal aan moet voldoen. Zo’n prestatie-eis is vaak lastig te verenigen met het behoud van de monumentale waarden van beschermde panden, waardoor monumenteneigenaren deze regelingen niet altijd kunnen gebruiken. De gemeente Zaanstad heeft hiervoor een oplossing bedacht.

‘De subsidieregeling bepaalt dat monumenten of woningen binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht niet hoeven te voldoen aan de isolatie-eisen als die schade zouden berokkenen aan de monumentale waarden’

- , Gemeente Zaanstad

Voordelen

  • Het erfgoedbudget gaat niet op aan maatregelen om te verduurzamen. In de praktijk is er zo meer geld beschikbaar voor erfgoed.
  • Door de toekenning van subsidies te koppelen aan de vergunningsaanvraag loopt het aanvraagproces van subsidies en vergunningen sneller en efficiënter.
  • Door de aangepaste isolatiewaarden voor monumenten komen nu alle woningen in Zaanstad in aanmerking voor subsidie.
  • Het is een relatief eenvoudig proces, zowel om als gemeente te implementeren als voor de burger om gebruik van te maken.

Aandachtspunten

  • Het Rijk heeft de ISDE-regeling. Een gemeentelijke subsidieregeling voor het verduurzamen van bestaande woningen, moet de ISDE-regeling aanvullen.

Stappenplan

1

Oriënteren welke overheden een uitzonderingsmaatregel hebben die goed als voorbeeld kan dienen. Kijk hierbij met name naar de vergelijkbare regelingen van het Rijk.

2

Inventariseer of er al een subsidieregeling is voor de verduurzaming van bestaande gebouwen waaraan een uitzonderingsregel kan worden toegevoegd.

3

Door de vergunnings- en subsidieaanvraag samen te voegen en die door de erfgoedambtenaar te laten behandelen, kan meteen gecontroleerd worden of de uitzonderingsregel inderdaad van toepassing is.

4

In de subsidieverordening aangeven voor welke activiteiten de subsidie wordt verstrekt, inclusief de uitzonderingsmaatregel.

5

Implementeer de regeling.

Stappenplan