Beleidsregels zonne-energie in beschermde gezichten


Zonne-energie is één van de meest voorkomende toepassing van verduurzaming van gebouwen. De praktijk leert alleen dat de lokale regelgeving onvoldoende ruimte biedt voor plaatsing bij monumenten en binnen het beschermde stadsgezicht. Een aparte beleidsregel over dit specifieke onderwerp kan een oplossing bieden. Daarbij kan ook gebiedsgericht gedifferentieerd worden, bijvoorbeeld door middel van een ordekaart, zoals in de gemeente Rheden gebeurt.

Uitgangspunt is dat de plaatsing van panelen en collectoren zo min mogelijk storend is in het stadsbeeld. Dat geeft een mogelijkheid voor een andere benadering: van per definitie uitsluiten naar toestaan waar dat binnen duidelijke afspraken mogelijk is. Daarbij kan rekening worden gehouden dat plaatsing van panelen later ook heel eenvoudig weer ongedaan kan worden gemaakt: de feitelijke en blijvende schade aan de onderliggende daken kan beperkt zijn.

 

De oplossing is het opstellen van een beleidsnota als basis voor het opstellen van adviezen door de leden van de Monumentencommissie. Daarom bevat de beleidslijn uitgangspunten op welk object of op welke locaties wel of niet, en zo ja onder welke voorwaarden zonnepanelen kunnen worden toegestaan.

Het doel is dat de advisering door de Monumenten commissie sneller en eenduidiger worden en dat de duurzaamheidsambities van de gemeente ook voor monumenten en beschermde gezichten een duidelijke invulling krijgen. 

- , Gemeente Moerdijk

Voordelen

  • Duidelijkheid wat wel of niet kan binnen beschermde gezichten.
  • Meer toegestaan waar dat kan en uitgesloten waar dat moet.
  • Stimuleren van verduurzaming in beschermde gezichten met eenvoudig toepasbare regels.

Aandachtspunten

  • Wees duidelijk over wat je absoluut niet wil, zoals zonne-energie op molens, kerktorens, etc.
  • Je kunt onderscheid maken in zonne-energie op monumenten en op niet-monumenten.
  • In beschermde gezichten kan ook onderscheid worden gemaakt in deelgebieden of tussen hoofd- en zijstraten.
  • Besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en collectieve oplossingen.

Stappenplan

1
Inventariseer de behoefte

Maak inzichtelijk wat de concrete behoefte is van bewoners/ondernemers en politiek.

2
Opstellen beleidsregel

Vertaal de behoefte in beleid. Hou daarbij rekening met uitgangspunt: meer toestaan waar dat kan en uitsluiten waar dat moet.

3
Participatie

Betrek bij voorkeur bewoners en ondernemers bij het opstellen van het beleid.

4
Vaststelling

Stel het beleid vast als apart onderdeel van de welstandsnota.