Verruiming instandhoudingsbegrip


Voor de verduurzaming van monumenten kan een subsidieverordening in het leven worden geroepen, maar meestal is het eenvoudiger om een bestaande regeling uit te breiden. Zo kan de verruiming van het instandhoudingsbegrip in de subsidieverordening subsidies voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden ook toegankelijk maken voor de verduurzaming van monumenten.

‘De gemeente Rheden wil met zo min mogelijk regels haar ambities waarmaken. Daarom verruimde ze het instandhoudingsbegrip om subsidie voor de verduurzaming van monumenten mogelijk te maken’

- , Gemeente Rheden

Voordelen

  • Gemakkelijk te implementeren in een bestaand instrument.
  • Door de verruiming van een bestaand instrument blijft de werking van het systeem ongewijzigd.
  • Stimuleert monumenteigenaren om verduurzaming mee te nemen bij onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.

Aandachtspunten

  • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen is alleen mogelijk tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.
  • Zorg voor goede interne afstemming en communicatie.
  • Adviseurs met kennis over verduurzaming kunnen monumenteigenaren adviseren en helpen.

Stappenplan

1

Signaleer de behoefte van eigenaren voor verduurzaming van monumenten vanuit de praktijk en maak deze inzichtelijk.

2

Vertaal de behoefte uit de praktijk en onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe regelingen. Beslis over de toepasbaarheid en moment van invoering, bijvoorbeeld samen met een grotere beleidsaanpassing.

3

Overleg de beoogde regeling en maatregelen met belanghebbenden, zoals wethouders, ambtenaren en de provincie.

4

Stel de wijziging vast – in dit geval als verruiming van een bestaand instrument tegelijk met een algemene update van de subsidieverordening.