Cofinanciering door de provincie


Sommige provincies ondersteunen gemeenten financieel met een bijdrage aan het gemeentelijke subsidiebudget voor de verduurzaming van monumenten. Cofinanciering draagt bij aan de oprichting van gemeentelijke subsidies voor de verduurzaming van monumenten omdat de financiële lasten en risico’s gespreid worden.

‘Cofinanciering stimuleert gemeenten om budget voor onderhoud aan monumenten te verhogen én stimuleert monumenteigenaren om verduurzaming mee te nemen bij restauratie en onderhoud’

- , Provincie Gelderland

Voordelen

  • Stimuleert gemeenten om hun budget voor onderhoud aan monumenten te verhogen.
  • Stimuleert eigenaren van rijksmonumenten om te verduurzamen.
  • Stimuleert eigenaren van gemeentelijke monumenten om verduurzaming mee te nemen bij onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.
  • Overheidsinstanties zijn vanaf de start betrokken bij het onderhouds- en restauratieproces.

Aandachtspunten

  • Financiële compensatie van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke monumenten is alleen mogelijk tijdens onderhouds- of restauratiewerkzaamheden.
  • Stimuleren monumenteigenaren om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.
  • Adviseurs met kennis over verduurzaming zijn nodig om monumenteigenaren adequaat te adviseren.

Stappenplan

1

Signaleer wijzigingen en behoeften in de praktijk. Er werd onderzocht hoe provincies de gemeenten kunnen ondersteunen bij de instandhouding van erfgoed.

2

Vertaal de mogelijkheden voor financiële ondersteuning naar een regeling

3

Overleg de beoogde regeling en bijbehorende maatregelen met belanghebbenden.

4

Stel de regeling vast.

5

Maak gebruik van een bestaand netwerk voor de implementatie van het instrument in de praktijk.