Flitsvergunning voor kleine duurzame maatregelen


Veel vergunningaanvragen met betrekking tot verduurzaming betreffen kleine veranderingen of toevoegingen. Om ervoor te zorgen dat deze ingrepen gemakkelijk kunnen worden afgehandeld zonder dat de kwaliteit van de bebouwing en het straatbeeld substantieel verandert, kan de gemeente een flitsvergunning introduceren. Een flitsvergunning is een versnelde vergunningsprocedure met eenvoudig toepasbare regels (sneltoets) en kan verduurzaming bij eigenaren stimuleren en eenvoudiger maken.

Een extra stimulans is om de flitsvergunning gratis aan te bieden. Wanneer een plan voldoet aan de gestelde regels, hoeft de eigenaar geen leges te betalen en kan de aanvrager doorgaans binnen een week een vergunning krijgen. Er kunnen flitsvergunningen verleend worden voor bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, glasvervanging, schilderen, interieur en zonneschermen. Maar ook voor zonnepanelen en andere installaties, mits duidelijke regels zijn opgesteld waardoor de werkzaamheden de monumentale waarden niet aantasten.

 

Voordelen

  • Wegnemen drempels (vergemakkelijken aanvraag).
  • Geen legeskosten voor eigenaar.
  • Voorkomen / verminderen kans op illegale bouw.
  • Zekerheid voor bewoners en gemeente vooraf.
  • Snelle procestijd voor bewoner en gemeente.

Aandachtspunten

  • Maak de regels eenvoudig en toepasbaar voor eigenaren. Concrete voorbeelden kunnen helpen.
  • Intern is een snel proces van intake tot verlening nodig.
  • Ook tegen een flitsvergunning kunnen belanghebbenden nog bezwaar maken. Als de eigenaar begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor ri
  • Flitsvergunning kunnen ook voor niet-monumenten en gebieden buiten beschermde gezichten ingezet worden om verduurzaming te stimuleren.
  • Bewoner betaalt geen leges. Dat heeft financiĆ«le consequenties voor de gemeente.