Flitsvergunning voor kleine duurzame maatregelen

 

Veel vergunningaanvragen met betrekking tot verduurzaming betreffen kleine veranderingen of toevoegingen. Om ervoor te zorgen dat deze ingrepen gemakkelijk kunnen worden afgehandeld zonder dat de kwaliteit van de bebouwing en het straatbeeld substantieel verandert, kan de gemeente een flitsvergunning introduceren. Een flitsvergunning is een versnelde vergunningsprocedure met eenvoudig toepasbare regels (sneltoetscriteria) en kan verduurzaming bij eigenaren stimuleren en eenvoudiger maken.

De sneltoetscriteria vormen het kader en de randvoorwaarden voor de ingreep en zijn opgenomen in de welstandsnota. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden de monumentale waarden niet aantasten.

Een extra stimulans is om de flitsvergunning gratis aan te bieden. Wanneer een plan voldoet aan de gestelde regels, hoeft de eigenaar geen leges te betalen en kan de aanvrager doorgaans binnen een week een vergunning krijgen. Er kunnen flitsvergunningen verleend worden voor bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, glasvervanging, schilderen, interieur en zonneschermen. Gemeenten werken ook met sneltoetscriteria voor bijvoorbeeld zonnepanelen en andere installaties. 

 

De gemeente heeft duidelijke regels én maakt duidelijk dat het doel is dat je zonnepanelen zo min mogelijk ziet. Zo begrijpen mensen de gevoeligheden

- , Gemeente Delft

Voordelen

 • Wegnemen drempels (vergemakkelijken aanvraag).
 • Geen legeskosten voor eigenaar.
 • Voorkomen / verminderen kans op illegale bouw.
 • Zekerheid voor bewoners en gemeente vooraf.
 • Snelle procestijd voor bewoner en gemeente.

Aandachtspunten

 • Maak de regels eenvoudig en toepasbaar voor eigenaren. Concrete voorbeelden kunnen helpen.
 • Intern is een snel proces van intake tot verlening nodig.
 • Ook tegen een flitsvergunning kunnen belanghebbenden nog bezwaar maken. Als de eigenaar begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor ri
 • Flitsvergunning kunnen ook voor niet-monumenten en gebieden buiten beschermde gezichten ingezet worden om verduurzaming te stimuleren.
 • Bewoner betaalt geen leges. Dat heeft financiële consequenties voor de gemeente.
 • De verantwoordelijkheid om regels na te leven ligt bij de initiatiefnemer. Als een voorstel niet voldoet kan de gemeente besluiten te handhaven.

Stappenplan

1
Stap 1

Inventariseer de bestaande landelijke en lokale regelgeving voor zonnepanelen en het vigerende ruimtelijke kwaliteitsbeleid.

2
Stap 2

Inventariseer de monumentale waarde van het dakenlandschap en de zichtbaarheid van de daken.

3
Stap 3

Maak regels voor afmetingen en plaatsing van panelen op het dakenlandschap.

4
Stap 4

Stem de regels af met de gemeentelijke organisatie en de adviescommissie voor omgevingskwaliteit en/of welstand en monumenten.

5
Stap 5

Laat de regels vaststellen door de gemeenteraad als onderdeel van het welstandsbeleid en communiceer dit naar de bewoners.