Gebiedshandreiking: kaders en randvoorwaarden op gebiedsniveau


Een gebiedshandreiking is een beleidsinstrument waarin voor een heel gebied – zoals een complete wijk – kaders en randvoorwaarden worden gegeven. Een gebiedshandreiking geeft vooraf duidelijkheid over onderhouds- en aanpassingsmogelijkheden die (deels) zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd en de wijze van uitvoering ervan. In de handreiking staat waarom sommige activiteiten vergunningplichtig zijn en welke vergunning dan nodig is. De handreiking is van belang voor gemeenteambtenaren én voor bewoners. Het beleid is immers gericht op de instandhouding van waardevolle gebouwen terwijl het tegelijkertijd meer (deels vergunningvrije) onderhouds- en aanpassingsmogelijkheden faciliteert.

‘De handreiking biedt duidelijkheid vooraf, vraagt minder papierwerk, minder ingewikkelde procedures en laat meer tijd voor gesprek’

- , Gemeente Zwolle

Voordelen

  • Gedeelde verantwoordelijkheid: zowel de gemeente als bewoners zijn verantwoordelijk voor naleving van de handreiking.
  • Draagvlak creëren door ter plaatse te komen en in gesprek te gaan.
  • Duidelijkheid en uniformiteit: de handreiking biedt in één overzicht duidelijkheid over wat wel en niet mag en waar vergunningvrije mogelijkheden zijn
  • Tijdsbesparing: omdat alle informatie in de handreiking is opgenomen vervalt uitzoekwerk. Plannen van bewoners kunnen met zekerheid uitgevoerd worden.
  • Kostenbesparing: de gemeente is minder tijd kwijt aan begeleiding en vergunningprocedures en bespaart kosten.

Aandachtspunten

  • Vooraf goed bedenken welke kaders er gesteld worden, als die zijn vastgesteld zijn ze niet meer snel aan te passen.
  • De voorbereiding is tijdsintensief.
  • Toezicht tijdens de uitvoering is belangrijk.

Stappenplan

1

Ga het gesprek aan met eigenaren van de woningen om de problematiek onder de aandacht te brengen.

2

Stem af met het gemeentebestuur, gevolgd door besluitvorming, inclusief te nemen stappen. Stem deze besluiten af met de eigenaren

3

Pas het bestemmingsplan aan.

4

Nodig eigenaren uit om mee te denken bij het opstellen van de handreiking en organiseer bijeenkomsten met eigenaren en gemeente.

5

Informeer eigenaren en publiceer de handreiking.

Stappenplan