Subsidie extern maatwerkadvies


Monumenteneigenaren weten vaak niet welke maatregelen zij kunnen treffen om hun pand te verduurzamen zonder monumentale waarden aan te tasten. Een door de gemeente gesubsidieerd maatwerkadvies kan inzicht bieden in de mogelijkheden. Het Duurzaam Monumentenpaspoort in combinatie met de DuMo Coach zoals dat in de gemeente Middelburg wordt toegepast is hier een voorbeeld van.

‘Door het aanbieden van het DuMo paspoort en de DuMo Coach komt de gemeente in een vroeg stadium met eigenaren in contact en blijft zij betrokken bij de planvorming’

- , Gemeente Middelburg

Voordelen

  • Monumenteneigenaren kunnen onder begeleiding van een specialist gesubsidieerd hun woning energiezuinig maken. De huiseigenaar heeft zo minder kosten.
  • Doordat de DuMo Coach in opdracht van de gemeente werkt kan de gemeente een vinger aan de pols houden.
  • Het Duurzaam Monumentenpaspoort en de DuMo Coach zijn voor de gemeente een mooi middel om het verduurzamen van monumenten aan te jagen.
  • Door de betrokkenheid van de gemeente kan zij bewaken dat de monumentale waarden behouden blijven.

Aandachtspunten

  • Na het verkrijgen van het Monumentenpaspoort gaan maar weinig eigenaren over tot de uitvoering van met name de grotere maatregelen.
  • Zorg dat eigenaren die het traject aangaan verantwoording moeten afleggen.
  • Selecteer vanuit de gemeente een aantal lokale partijen die de rol van coach op zich kunnen nemen zodat eigenaren kunnen kiezen.
  • Houd er als gemeente rekening mee dat het aanbieden van een DuMo Coach veel geld kost. Een provinciale subsidie kan uitkomst bieden.
  • Geef de DuMo Coach een adviserende rol in het voorstadium naast alleen een praktische rol als er o.b.v. het DuMo paspoort maatregelen worden genomen.
  • Raak als gemeente vroeg betrokken om in het voortraject te kunnen begeleiden. Zo kan worden gestuurd op het behoud van monumentale waarden.

Stappenplan

1

De gemeente merkt dat monumenteneigenaren willen bijdragen aan de energietransitie, maar niet weten waar ze moeten beginnen.

2

Wijs de monumenteigenaar op het Duurzaam Monumentenpaspoort als eerste stap in diens zoektocht naar maatregelen.

3

Alle monumenteigenaren krijgen een tegemoetkoming van 87 euro van de gemeente voor het Duurzaam Monumentenpaspoort.

4

Stel monumenteneigenaren die in het bezit zijn van een Duurzaam Monumentenpaspoort de DuMo Coach ter beschikking. Om te voorkomen dat ze alleen de quick wins uitvoeren.

5

Als extra stimulans voor de monumenteneigenaar om daadwerkelijk over te gaan tot het uitvoeren van maatregelen moet de eigenaar 500 euro statiegeld betalen voor advisering door de coach.