Voorlichting verduurzaming erfgoed

Voorlichting geven aan en het informeren van burgers zijn veelgebruikte methoden om burgers op de hoogte te stellen van gemeentelijk beleid voor het verduurzamen van monumenten. Het is eenrichtingsverkeer. Een heldere en doordachte boodschap en passend gebruik van informatie-instrumenten zijn hierbij wezenlijk. Kennis over de doelgroep en het meten van de resultaten zijn noodzakelijk om deze strategie succesvol te maken.

Websites

Een goede gemeentelijke website geeft heldere antwoorden op concrete vragen van burgers. Denk na over wat de bezoeker zoekt in plaats van wat de afdeling erfgoed of duurzaamheid wil zenden. Zo verstrekt de gemeente Tilburg contactinformatie van een medewerker op haar website – veel bewoners zijn hier direct mee geholpen.

Als er veel vragen binnenkomen over erfgoed en verduurzaming is het aanmaken van een aparte pagina een simpele en goedkope manier om aan deze informatievraag te voldoen. Bestaat er al een aparte gemeentelijke website over erfgoed, dan kan verduurzaming als thema worden toegevoegd. De gemeente Amsterdam heeft op haar website een kaart waarop te zien is op welke daken zonnepanelen kunnen worden gelegd. In één oogopslag is zo te zien dat er veel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht, zelfs bij erfgoed.

Doorverwijzen

Het doorverwijzen naar externe websites is een eenvoudige vorm van voorlichting. De gemeente helpt de bewoner op weg door betrouwbare bronnen aan te reiken. Het werk van de erfgoedmedewerker wordt ondersteund doordat initiatiefnemers worden geholpen met goede informatie. Voorbeelden zijn doorverwijzingen naar de website van de RCE, de gemeentepagina’s op monumenten.nl, het Restauratiefonds, Stichting ERM, de Toolkit Duurzaam Erfgoed en de gemeentelijke Groene Menukaarten.

Nieuwsbrief

Een digitale nieuwsbrief is geschikt om gepersonaliseerde informatie aan te bieden aan de monumenteigenaar. De gemeente Lochem bijvoorbeeld, stuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief naar alle (potentiële) monumenteigenaren en andere geïnteresseerden, waarbij duurzaamheid altijd de revue passeert.

Brochure

Een brochure is geschikt om een specifieke doelgroep te informeren en tot actie aan te zetten. Brochures kunnen bijvoorbeeld monumenteigenaren uitleggen wat passende verduurzamingsingrepen zijn. Denk aan de omschrijving van dak-, raam-, gevel- en vloerisolatie en de bespreking van (on)mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie. Gemeente Utrechtse Heuvelrug ontwikkelde zo’n brochure en gebruikte die vervolgens als toetsingskader voor verduurzamingsingrepen van de welstands- en monumentencommissie: twee vliegen in één klap.

Voordelen

  • Laagdrempelige en goedkope manier om informatie te verstrekken.
  • Eigenaren voorzien van betrouwbare informatie. Er gaat helaas veel onjuiste informatie rond over de verduurzaming van monumenten.
  • Manier om nieuws en beleidswijzigingen over de verduurzaming van monumenten te delen.
  • Door actief te communiceren over verduurzaming worden eigenaren geïnspireerd en gestimuleerd om te verduurzamen.

Aandachtspunten

  • Ontwikkel een goede communicatiestrategie.
  • Bedenk wat de bewoner wil weten, niet wat de gemeente wil zenden.
  • Koppel een heldere boodschap aan een passend communicatie-instrument