Kerkenvisie en verduurzaming


Gemeenten kunnen in de jaren 2019-2021 bij het ministerie van OCW een decentralisatie-uitkering aanvragen om een integrale kerkenvisie op te stellen: een strategische visie op de toekomst van monumentale en niet-monumentale kerkgebouwen die wordt ontwikkeld in samenspraak met kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Duurzaamheid is hierbij een aandachtspunt, onder meer omdat de hoogte van de energierekening en het gebruikscomfort belangrijke factoren zijn voor een gezonde exploitatie van een kerkgebouw.

De manier waarop duurzaamheid in de kerkenvisie aandacht krijgt verschilt. Sommige gemeenten organiseren een voorlichtingsbijeenkomst met experts over verduurzaming van de kerken voor kerkeigenaren, anderen bieden praktische gebruikstips, subsidiëren energiescans, helpen zoeken naar alternatieve locaties voor zonnepanelen of stimuleren pilotprojecten voor het verduurzamen van kerkgebouwen. Online is veel informatie te vinden over duurzaamheid en religieus erfgoed, zoals Groene Kerken

Voordelen

  • Het opstellen van een kerkenvisie biedt kans om in gesprek te gaan met kerkeigenaren over verduurzaming.
  • De kerkenvisie zorgt voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen kerkeigenaren en experts.
  • Gemeente kan maatregelen afstemmen op concrete behoeften van kerkeigenaren.
  • Er is vaak winst te halen in gedrag en bewustwording.

Aandachtspunten

  • Is er voldoende capaciteit binnen de gemeenten om het opstellen van een kerkenvisie te leiden?
  • Het subsidiëren van energiescans voor kerken leidt niet altijd tot concrete maatregelen om de energiehuishouding te verbeteren.
  • Een grote investering als een warmtepomp is vaak niet haalbaar.

Stappenplan

Het college van B&W kan beslissen om een decentralisatie uitkering aan te vragen bij het Ministerie van OCW. Vervolgens moet de gemeente in gesprek met alle stakeholders.

1
Stap 1

Overleg met wethouder de mogelijkheden om een kerkenvisie te maken.

2
Stap 2

Schrijf een collegebesluit voor het opstellen van een kerkenvisie en het aanvragen van de decentralisatie-uitkering.

3
Stap 3

Bepaal wat de ambities zijn op het vlak van duurzaamheid bij het college en bij kerkeigenaren.

4
Stap 4

Bepaal welke maatregelen passend zijn in de lokale context.