Verduurzaming in nota uiterlijk van bouwwerken

De gemeentelijke adviescommissie of de gemandateerde van de gemeentelijke adviescommissie kijkt bij vergunningplichtige bouwwerken of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand aan de hand van de criteria of richtlijnen uit de welstandsnota en brengt daarover een advies uit. Bij het actualiseren van de welstandsnota (tot een nota uiterlijk van bouwwerken onder de Omgevingswet) kan hierin ook de verduurzaming van monumenten worden opgenomen. Zo kan de welstandsnota ingezet worden om zorgvuldige verduurzaming te stimuleren en om verduurzamingsingrepen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het opnemen van objectgerichte criteria of door het faciliteren van maatwerkoplossingen.

‘Met de welstandsnota kunnen zorgvuldige verduurzaming worden gestimuleerd en verduurzamingsingrepen mogelijk gemaakt’ 

- , Gemeente Waterland

Voordelen

  • Het instrument agendeert duurzaamheid en zorgt ervoor dat verduurzaming als een ontwerpopgave wordt beschouwd.
  • Mogelijkheden en toepassingen van verduurzamingsmaatregelen worden inzichtelijk weergeven.
  • Borgt de omgang met de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde.
  • Biedt ruimte voor maatwerk.

Aandachtspunten

  • De nota kan nog verbreed worden van welstand naar omgevingskwaliteit en/of ruimtelijke kwaliteit.
  • Beleid actief uitvoeren om de gestelde duurzaamheidsambities van de gemeente na te leven.
  • Interne afstemming.
  • Bewoners en ondernemers betrekken in het proces.
  • Het tonen van voorbeelden uit de praktijk.
  • Inspelen op de Omgevingswet.

Stappenplan

1

Bepaal de ambities voor de verduurzaming van de desbetreffende regio.

2

Werk deze ambities uit in criteria voor een welstandsbeleid.

3

Nodig belanghebbenden uit om te spreken over de ambities en criteria.

4

Stel het nieuwe beleid vast en werk aan een zorgvuldige implementatie.