Uitvoeringsrichtlijnen

Eigenaren van monumenten die aan de slag willen met onderhoud, restauratie of verduurzaming van hun gebouw, krijgen vaak te maken met complexe regelgeving en verschillende afdelingen. Uitvoeringsrichtlijnen kunnen monumenteigenaren vooraf duidelijkheid bieden over wat wel en niet mag. In de richtlijnen kan rekening worden gehouden met wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid.

‘De Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Delft (UMD) zijn de basis voor gesprek’

- , Gemeente Delft

Voordelen

  • Tijdwinst: de vergunningprocedure wordt in sommige gevallen overgeslagen, ambtelijke toetsing volstaat dan.
  • Duidelijke communicatie vanwege uniforme werkwijze.
  • Efficiënt werken: mensen weten je te vinden als het écht nodig is. Er is veel vertrouwen bij de initiatiefnemers.

Aandachtspunten

  • Interpretatie: regels worden soms anders opgevat dan bedoeld. Werkzaamheden worden vaak al uitgevoerd voordat de gemeente daarvan op de hoogte is.
  • Informatie: ontwikkelingen vragen om goede kennisdeling. Richtlijnen zijn vaak niet toereikend waardoor begeleiding bij verduurzaming nodig is.
  • Politiek draagvlak: hoewel deze regels het makkelijker maken voor eigenaren vraagt dit politiek wel wat uitleg, wees daarop voorbereid.

Stappenplan

1

Inventariseer de bestaande technische richtlijnen en de actuele wetgeving.

Monumententoezicht
2

Inventariseer veelvoorkomende vragen bij eigenaren van monumenten.

3

Stem een voorstel voor een proces en een advies af voor de verschillende ingrepen en stem dit af met de monumentencommissie en/of andere deskundige adviseurs.

4

Stem het voorstel af met collega’s van vergunningverlening en bouwtoezicht.

5

Leg het beleid uit aan het college van B en W en laat de uitvoeringsrichtlijnen vaststellen.