Handreiking duurzaamheidsmaatregelen voor monumenten


Met de toenemende wens om monumenten te verduurzamen groeit de vraag naar duidelijke regelgeving. Vaak ontstaan discussies of een activiteit vergunningplichtig is. Verduurzaming van monumenten is en blijft maatwerk. Een handreiking kan duidelijkheid bieden over de mogelijkheden en manieren waarop wijzigingen plaats moeten vinden, zowel voor vergunningplichtige als vergunningvrije activiteiten. Een handreiking met daarin duurzaamheidsmaatregelen voor monumenten biedt duidelijkheid – voor de eigenaar én de gemeente – over de mogelijkheden en de ruimte voor wijzigingen. Zo dient de handreiking als leidraad voor planontwikkeling, planbeoordeling en planuitvoering.

‘Blijf eigenaren informeren en bied ze bewezen maatwerkoplossingen’

- , Gemeente Zwolle

Voordelen

  • Duidelijkheid: De handreiking geeft randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een vergunning en garandeert deze als de ingreep daaraan voldoet.
  • Mogelijkheden voor verduurzaming: de handreiking geeft brede mogelijkheden, kaders en voorwaarden voor verduurzaming van monumentale kappen.
  • Tijdsbesparing: bewoners hoeven de kaders/randvoorwaarden voor de plannen niet uit te zoeken, zij kunnen gericht werken en de gemeente toetst concreet

Aandachtspunten

  • Soms is niet alles mogelijk wat een eigenaar wil. Probeer altijd duidelijk te onderbouwen waarom iets wel of niet mogelijk is.
  • Blijf de handreiking ontwikkelen en bijstellen naar nieuwe technieken en oplossingen.
  • Zorg voor controle op de uitvoering bij vergunningvrije ingrepen.

Stappenplan

1

Inventariseren van de behoefte

2

Brainstorm organiseren over de opzet en inhoud van de handreiking

3

Opstellen van de handreiking

4

Vaststellen handreiking door het college van burgemeester en wethouders

5

Publicatie van de handreiking