Gemeentelijke adviescommissie en expert duurzaamheid


De gemeentelijke welstands- en/of monumentencommissie of commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit (restauratie-)architecten, architectuurhistorici, bouwhistorici, stedenbouwkundigen en/of landschapsadviseurs. De commissie heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit (en eventueel de monumentale waarde) van plannen te vergroten en adviseert het College van B&W hierover. Duurzaamheid is hierbij nu al geregeld onderwerp van gesprek.

Op basis van de Omgevingswet kan de reikwijdte en rol van de gemeentelijke adviescommissie breder worden (art. 16.15 en 17.9 Ow). Bijvoorbeeld door een duurzaamheidsadviseur te laten aanschuiven bij de commissie.

Voordelen

  • Integraal advies waarbij ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming in samenhang afgewogen worden.
  • Basis voor een bredere rol van de gemeentelijke adviescommissie.
  • Bewustwording van het belang van duurzaamheid bij oa initiatiefnemers en gemeente.

Aandachtspunten

  • Actueel houden van kennis over verduurzaming.
  • Streven naar eenduidig advies voor college van b&w.
  • Onafhankelijkheid van de experts en adviseurs.
  • Samenwerking: commissie moet diverse belangen wegen.

Stappenplan Implementatie

1
Ambtelijk voorstel

Maak een ambtelijk voorstel voor toevoegen van een expert of adviseur verduurzaming

Download extern
2
Profiel adviseur

Stel een profiel samen van de adviseur

3
Zoeken adviseur

Zet een sollicitatieprocedure in gang en zoek een geschikte kandidaat.

4
Benoeming adviseur

De gemeenteraad moet formeel de leden van de adviescommissie benoemen als zij een meewegende adviserende rol hebben.