Collectieve inkoopactie


Bij collectieve inkoop regelt de gemeente voor een groep huiseigenaren het gezamenlijk aanpassen van de woningen, bijvoorbeeld door samen zonnepanelen in te kopen. Collectieve inkoop vergemakkelijkt verduurzaming voor huiseigenaren, omdat de gemeente (een gedeelte) van het regelwerk op zich neemt, van planontwikkeling tot de vergunningsaanvraag en plaatsing. Omdat een hele wijk (of meerdere wijken) tegelijkertijd benaderd wordt, kan er positieve groepsdruk ontstaan zodat meer mensen meedoen. Collectieve inkoop maakt bovendien het proces minder arbeidsintensief doordat meerdere woningen tegelijkertijd worden verduurzaamd. 

"Met een collectieve inkoopactie stimuleerde Arnhem bewoners om verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals zonnepanelen, woningisolatie en vervanging van glas"

- ,

Voordelen

  • Huiseigenaren worden ontzorgd, waardoor deelnemen aantrekkelijk is.
  • Door het benaderen van hele wijken, kunnen deelnemers andere bewoners enthousiast maken en over de drempel trekken.
  • Collectieve inkoop levert voor de gemeente veel op in relatie tot de investering. In Arnhem namen 4000 van de aangeschreven woningeigenaren deel aan d

Aandachtspunten

  • Collectieve inkoop is veel regelwerk, maar dat kan (gedeeltelijk) uitbesteed worden aan bijvoorbeeld het lokale energieloket of een energieco√∂peratie.
  • Betrek een monumentenambtenaar erbij, en/of een bedrijf dat ervaring heeft met historische panden.

Stappenplan

1

Inventariseer aan welke duurzaamheidsmaatregelen behoefte is onder monumenteigenaren of woningeigenaren in een beschermd stadsgezicht.

2

Zoek betrouwbare specialistische bedrijven die de maatregelen kunnen uitvoeren en willen meewerken aan een collectieve inkoopactie. Soms kan een energiecoöperatie een uitkomst bieden.

3

Formuleer het beleid.

4

Benader woningeigenaren om ze te attenderen op de collectieve inkoopactie. Betrek de erfgoedambtenaar om duidelijk te maken wie monumenteigenaren kunnen aanspreken binnen de gemeente.

5

Implementeer de collectieve inkoopactie

Stappenplan