Stimuleringsbeleid voor collectieve opwek als alternatief voor historisch waardevolle daken


Eigenaren van panden in beschermd stads- of dorpsgezicht en monumenteneigenaren mogen over het algemeen geen (zichtbare) zonnepanelen op hun dak plaatsen vanwege de ontsierende werking. Voor eigenaren die toch zonne-energie willen opwekken kan de gemeente organiseren dat zij (eventueel met voorrang) kunnen deelnemen aan een coöperatie die in de buurt zonnepanelen op een bedrijfspand of in een zonneveld realiseert. Hier bestaat al een fiscale regeling voor, de Regeling Verlaagd Tarief ofwel de PostCodeRoos Regeling, die 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting biedt over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. 

Bij de gemeenten Noordenveld bijvoorbeeld worden monumenteneigenaren die interesse hebben in het plaatsen van zonnepanelen gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve initiatieven, en hier wordt veel gebruik van gemaakt. Hierbij werkt de gemeenten samen met andere Drentse gemeenten en de provincie binnen het Drents Energieloket. In Noordeveld is ook een eigen energiecoöperatie genaamd NoordseVeld actief. Een ander voorbeeld is de gemeente Middelburg, die het initiatief heeft genomen om met Zeeuwind (coöperatie voor duurzame energie) een postcoderoos op te zetten omdat veel inwoners van Middelburg interesse hebben in zonnepanelen, maar zelf geen zonnepanelen mogen of kunnen plaatsen.

‘De gemeente werkt mee aan het realiseren van een zonnepark en komt zo bewoners uit de historische binnenstad tegemoet die zonnepanelen willen plaatsen’ 

- , Gemeente Middelburg

Voordelen

  • Monumenteneigenaren die willen investeren in zonne-energie krijgen de kans dat te doen.
  • Daken van monumenten en belangrijke daken binnen beschermd gezicht blijven vrij van zonnepanelen.
  • Inwoners die meedoen maken elkaar enthousiast, positieve flow.
  • Financieel aantrekkelijk voor inwoners.

Aandachtspunten

  • Het is veel regelwerk.
  • Het kost tijd om het te organiseren.
  • Betrek een professionele partij die voorfinanciering, netwerkkosten en verzekeringen op zich kan nemen.

Stappenplan

Als er veel aanvragen zijn voor zonnepanelen binnen een gebied met veel monumenten en beschermd stadsgezichten, kan dit stappenplan naar het voorbeeld van Middelburg worden gevolgd.

1
Stap 1

De gemeente kan onderzoeken of er in het gebied een geschikt dak of een stuk grond of een groot dak beschikbaar is. Het kan hierbij helpen om een ervaren energiecoöperatie in te schakelen.

2
Stap 2

Informeer de bewoners zodat zij betrokken en enthousiast worden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van informatieavonden en versturen van een brief.

3
Stap 3

Mensen verenigen zich in een coöperatie met als doel het opzetten van een postcoderoos. Vaak zoeken zij professionele ondersteuning voor de voorbereiding. Gemeenten subsidiëren soms de opstartfase.

4
Stap 4

De coöperatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk aan het tekenen van een opstalrecht- overeenkomst met de eigenaar van de grond, voldoende deelnemers en aanmelden van panelen bij CertiQ.

Stappenplan
5
Vervolgstappen

Download hier het volledige stappenplan dat de gemeente Middelburg heeft gevolgd.

Stappenplan