Kennisverbreding gemeentelijke adviescommissie


In de gemeentelijke adviescommissie die het college van B&W adviseert over ruimtelijke kwaliteit (welstand, uiterlijk van bouwwerken) en monumenten (erfgoed) zitten deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, bouwhistorie en/of architectuurgeschiedenis. Daarnaast werken veel gemeenten met supervisoren, een kwaliteitsteam of een stadsarchitect. Door deze adviseurs te trainen op het gebied van verduurzaming met behoud van ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarden, worden gesprekken hierover met initiatiefnemers constructief en effectief. De gemeente of de provinciale organisatie voor ruimtelijke kwaliteit waar adviseurs aan verbonden zijn kan een cursus aanbieden of adviseurs kunnen onderling kennis en ervaring uitwisselen.

Voordelen

  • Verduurzaming staat direct op de agenda bij alle gesprekken in de commissie.
  • Initiatiefnemers worden snel en kundig geïnformeerd over mogelijkheden.
  • Kwaliteit van de plannen verbetert als kennis en ervaring gedeeld wordt.
  • Ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit worden proportioneel gewogen.

Aandachtspunten

  • Alle adviseurs krijgen basiskennis maar duurzaamheidsspecialist blijft nodig voor complexe plannen.
  • Waak ervoor dat gesprekken niet te complex worden.
  • Zorg voor een open houding tijdens het gesprek met de initiatiefnemers.
  • Houd de kennis van adviseurs actueel herhaal de training regelmatig.

‘In onze groep van adviseurs bevinden zich toonaangevende architecten en restauratiespecialisten. Door hen ervaringen te laten delen met verduurzaming, en door hen met de groep in discussie te laten gaan, ontstaan er innovatieve ideeën en verrijkende inzichten over hoe je slim met bestaande gebouwen om kan gaan als je ze energiezuiniger wilt maken. Al die adviseurs nemen die kennis weer mee in gesprekken met initiatiefnemers die hun panden willen verduurzamen. Het is interessant om te horen waar je op moet letten om te voorkomen dat het bouwfysisch mis gaat.’

Dorine van Hoogstraten - , MOOI Noord Holland

Stappenplan

De organisatie voor ruimtelijke kwaliteit of de gemeente kan een cursus duurzaamheid aanbieden die is afgestemd op het kennisniveau van de adviseurs.

1
Stap 1

Peilen aanwezige kennis bij commissieleden/adviseurs.

2
Stap 2

Zoek een passende cursus (bv erfgoedacademie of NCE) of organiseer zelf een bijeenkomst voor kennisuitwisseling tussen adviseurs.

3
Stap 3

Actualiseer de kennis geregeld.